เครื่องอัดอากาศสำหรับเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์

PMTK ซีรี่ส์

ระบบอัดอากาศในตัวประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์แบบสกรู เครื่องเป่าลมเย็น ถังสำหรับเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์โดยเฉพาะ

เครื่องอัดอากาศสำหรับเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์