คอมเพรสเซอร์สกรูแรงดันต่ำ (3 ถึง 5 บาร์)

LPM ซีรี่ส์

ความเร็วในการหมุนต่ำในขณะที่รักษาระดับการไหลเวียนของอากาศที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้พลังงานสิ้นเปลืองในอายุการใช้งานที่ยาวนาน