เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่แบบไม่มีน้ำมัน

B&D Water-Injected & Dry Screw Type Oil Free Rotary Screw Air Compressor ให้อากาศสะอาดเกรด 0 สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ