เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีสองขั้นตอน

PM-II ซีรี่ส์

เสียงรบกวนต่ำและมีประสิทธิภาพสูงด้วยสกรูอัด 2 ขั้นตอนไม่ต้องใช้เกียร์และมีมอเตอร์ PM (แม่เหล็กถาวร) แยกจากกัน