VSD เครื่องอัดอากาศแบบสกรู (แม่เหล็กถาวร)

ซีรี่ส์ EPM

เครื่องอัดอากาศแบบเกลียวไดรฟ์แบบปรับความเร็วได้พร้อมมอเตอร์ PM (แม่เหล็กถาวร) ประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานประมาณ 6 ~ 7%