สกรูคอมเพรสเซอร์แบบไม่ใช้น้ำมันแบบฉีดน้ำ

GS ซีรี่ส์

เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีไร้น้ำมันแบบฉีดน้ำ B&D ให้อากาศเกรด 0 สำหรับอาหารสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ