Cách Nhận Hoàn vốn với VSD Compressor trong 1 năm

Máy nén khí có tốc độ biến thiên có thể tự động điều chỉnh tốc độ động cơ để thích ứng với điều kiện làm việc, từ đó tiết kiệm năng lượng lên đến 35%.