คอมเพรสเซอร์แบบสกรูแห้งแบบไม่ใช้น้ำมัน 55-315 กิโลวัตต์ (70-400 แรงม้า)

ซีรี่ส์ DM & DL

B&D ผลิตเครื่องอัดแห้งแบบขั้นตอนเดียวและแบบสองขั้นตอนเพื่อให้อากาศปลอดน้ำมันคลาส 0 และมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด